Zuidpoort

Management

Wat heeft het voor zin om te rennen als je niet op de goede weg bent


Als informatiemanagers ontwikkelen wij informatiebeleid ten behoeve van het realiseren van de organisatiedoelen en geven wij sturing aan de uitvoering. Wij zijn de ‘linking pin’ tussen technische mensen, gebruikers, klanten en managers. Wij zijn in staat om op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) van het informatiemanagement een rol te spelen. We kunnen heldere doelen definiëren afgeleid van de organisatiedoelen, maar ook zorgen dat deze doelen worden gerealiseerd.

Wij hanteren bij het definiëren, meten en bijstellen van het informatiebeleid het 'Business Alignment Model'. Dit model faciliteert het bewust en continu met elkaar verbinden van alle componenten van de business en IT relatie met als doel het maximaliseren van de prestatie van een bedrijf.
De reden dat bedrijven vaak weinig rendement halen uit ICT investeringen is het ontbreken van de samenhang tussen ICT en de business strategie. Wanneer dat verband initieel wel wordt gemaakt, is er vaak geen proces om de samenhang continu te bewaken en te behouden. 

Het model dat wij gebruiken onderscheidt vier domeinen:
1. business strategie: strategisch en extern gericht.
2. IT strategie: strategisch en extern gericht.
3. business structuur en processen: functioneel en intern gericht.
4. IT infrastructuur en processen: functioneel en intern gericht.

Het is van belang dat er een 'strategische fit' is: de relatie tussen de strategische en de functionele domeinen. En het is van belang dat er een 'functionele fit' is: de relatie tussen de business- en de IT-domeinen.