Zuidpoort

Management

De waarde van het resultaat ligt in het bereiken ervan.


Projectmanagement is meer dan het vakkundig kunnen toepassen van projectmanagement instrumenten. Uit onze ervaring blijkt dat juist persoonlijke vaardigheden bepalend zijn voor het succes. Natuurlijk zijn wij volledig Prince2, MSP en MoP gecertificeerd en beheersen we alle technieken, maar voor ons is dat een vanzelfsprekende bijkomstigheid.

  • Wat wij belangrijker vinden en waar wij in excelleren is:

  • Het vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar haalbare en meetbare projectresultaten en de vertaling naar concrete processtappen.
  • Het selecteren van de juiste medewerkers om het project tot een succes te maken en het motiveren en (bege)leiden van deze medewerkers.
  • Het plaatsen van iedere medewerker in zijn of haar kracht en inspirerend leiding geven. Inspireren door het creëren en laten leven van een gemeenschappelijk doel en door onze passie en enthousiasme voor ons werk en voor de doelstelling uit te dragen. Leiding geven door helder te maken wat ieders rol is in het bereiken van de doelstellingen, door snel besluiten te nemen wanneer dat nodig is en door de verantwoordelijkheid bij de medewerker te laten wanneer dat kan.
  • Helder communiceren op alle niveaus. Bij projecten draait alles om verandering en ... mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Het is dus zaak om de betrokkenen in de organisatie duidelijk te maken of nog beter, te laten ervaren, wat de voordelen van het project zijn.